menu

Research Field

Quantum Computing

Quantum algorithms and quantum computing theory. Applications of quantum computing for condensed matter physics, quantum chemistry, financial engineering, and machine learning (AI). Architectures and middle wares for large-scale fault-tolerant quantum computers.

Keisuke Fujii

Masahiro Kitagawa

Wataru Mizukami

Masaaki Fukasawa

Yasutaka Kitagawa

Fumihiko Ino

Shinji Kusumoto

Yoshiki Higo

Takefumi Miyoshi

Hiroshi Ueda

Kazuhisa Ogawa

Koichi Miyamoto

Takanori Sugimoto

Shusuke Yamanaka

Nayuta Takemori

Ryohei Kishi

Kosuke Mitarai

Masao Okita

Hideaki Hakoshima

Kosuke Ito

Chusei Kiumi

Naoyuki Masumoto

Toshio Mori

Theerapat Tansuwannont

Satoyuki Tsukano

Takafumi Miyanaga

Yuichiro Yoshida

Do Tuan Minh

Junichi Haruna

Ken Okada

Shohei Miyakoshi

Tomohiro Takahashi

Norio Takeuchi

 

 

 

 

 

Transdisciplinary Quantum Science

Interdisciplinary fields among fundamental physics, machine learning, and quantum information science.

Akio Fujiwara

Hajime Ishihara

Satoshi Fujimoto

Fuyuhiko Tanaka

Masao kitano

Shunsuke Saruwatari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantum Information Device

Research on fundamental technologies for quantum devices using trapped ions, spins and light

Akira Oiwa

Kenji Toyoda

Ryuji Katayama

Shinsuke Haze

Alto Osada

Shintaro Takada

Jun Tatebayashi

Tomoyuki Tanikawa

Takafumi Fujita

Hidehisa Shiomi

Masahiro Uemukai

Shinichi Morisaka

 

 

 

 

 

 

 

Quantum Communication and Security

Research on Quantum communication, Quantum cryptography, Quantum repeater and Quantum Internet

Takashi Yamamoto

Kyo Inoue

Atsuko Miyaji

Koji Igarashi

Shuta Nakajima

Toshiki Kobayashi

Rikizo Ikuta

Shinya Okumura

Kazuya Yamashita

 

 

 

Quantum Biology

Fundamental study on life sciences and biology expanded by quantum science and technologies

Yoshie Harada

Kaori Fukuzawa

Kazuya Kikuchi

Masateru Taniguchi

Kizashi Yamaguchi

Yuko Hatanaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantum Sensing

Developments of gyro sensor using cold ions and technology for hypersentitive NMR/MRI using hyperpolarized molecules

Makoto Negoro

Yosuke Nakata

Yoh Matsuki

Akinori Kagawa

Koichiro Miyanishi

Utako Tanaka

Jun Fukazawa

Takanori Higashi