menu

Research Field

Quantum Computing

Quantum algorithms and quantum computing theory. Applications of quantum computing for condensed matter physics, quantum chemistry, financial engineering, and machine learning (AI). Architectures and middle wares for large-scale fault-tolerant quantum computers.

Keisuke Fujii

Masahiro Kitagawa

Masaaki Fukasawa

Yasutaka Kitagawa

Fumihiko Ino

Shinji Kusumoto

Yoshiki Higo

Wataru Mizukam

Hiroshi Ueda

Nayuta Takemori

Koichi Miyamoto

Takanori Sugimoto

Takefumi Miyoshi

Shusuke Yamanaka

Ryohei Kishi

Kosuke Mitarai

Masao Okita

Kazuhisa Ogawa

Hideaki Hakoshima

Nobuki Inoue

Kosuke Ito

Ken Okada

Tatsuya Sakashita

Naoyuki Masumoto

Yuichiro Yoshida

Toshio Mori

Shohei Miyakoshi

Junichi Haruna

Do Tuan Minh

Takafumi Miyanaga

Theerapat Tansuwannont

Satoyuki Tsukano

Sho Morishita

Tomohiro Takahashi

 

 

 

Transdisciplinary Quantum Science

Interdisciplinary fields among fundamental physics, machine learning, and quantum information science.

Akio Fujiwara

Hajime Ishihara

Satoshi Fujimoto

Takashi Washio

Fuyuhiko Tanaka

Masao kitano

Shunsuke Saruwatari

 

 

 

 

 

 

 

Quantum Information Device

Research on fundamental technologies for quantum devices using trapped ions, spins and light

Akira Oiwa

Ryuji Katayama

Kenji Toyoda

Jun Tatebayashi

Tomoyuki Tanikawa

Takafumi Fujita

Shinsuke Haze

Alto Osada

Hidehisa Shiomi

Masahiro Uemukai

Shinichi Morisaka

 

Quantum Communication and Security

Research on Quantum communication, Quantum cryptography, Quantum repeater and Quantum Internet

Takashi Yamamoto

Kyo Inoue

Atsuko Miyaji

Shuta Nakajima

Koji Igarashi

Rikizo Ikuta

Yuntao Wang

Shinya Okumura

Toshiki Kobayashi

 

 

 

Quantum Biology

Fundamental study on life sciences and biology expanded by quantum science and technologies

Yoshie Harada

Kaori Fukuzawa

Kazuya Kikuchi

Kizashi Yamaguchi

Masateru Taniguchi

Yuko Hatanaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantum Sensing

Developments of gyro sensor using cold ions and technology for hypersentitive NMR/MRI using hyperpolarized molecules

Makoto Negoro

Yoh Matsuki

Yosuke Nakata

Akinori Kagawa

Utako Tanaka

Koichiro Miyanishi

Jun Fukazawa